Polazna | Srpski | Korisne informacije | Pre dolaska

Pre dolaska

Autor
Pre dolaska

Pasoši, vize i procedura prijave boravka stranaca

Strani državljani u Srbiju ulaze sa važećim pasošima i vizama, koje izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije u inostranstvu.

Za ulazak u Srbiju nisu potrebne vize državljanima sledećih država:

a) Za sve vrste pasoša do 90 dana:
Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Belorusija, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Kipar, Kuba, Kostarika, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Monako, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Poljska, Portugalija, Republika Koreja, Rumunija, San Marino, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Tunis, Vatikan, Velika Britanija.
 
b) Za diplomatske i službene pasoše, kao i za obične pasoše sa klauzulom "poslovno u ...": DNR Koreja, Kina, Azerbejdžan, Gruzija, Jermenija, Kirgistan, Mongolija, Republika Tad�ikistan, Ukrajina, Ruska Federacija, Turkmenistan.
 
c) Samo za diplomatske i službene pasoše: Ekvador, Pakistan, Gvineja, Peru, Turska.
 
d) Samo za diplomatske pasoše:
Egipat.
 
e) Samo za obične pasoše:
Meksiko
 

Uslovi za izdavanje viza

1. Važeći pasoš,

2.  pozivno pismo za privatnu posetu (overeno od nadležnog organa Zajednice Srbije) ili poziv preduzeća za poslovnu posetu, ili potvrda domaće ili ovlašćene turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati); na recipročnoj osnovi od stranog državljanina može se zahtevati da pokaže:

3. Povratnu kartu za prevoz,

4. Dokaz da ima dovoljno finansijskih sredstava u čvrstoj valuti,

5. Potvrdu od zdravstvenog fonda da će platiti eventualne troškove lečenja.

Grupne i tranzitne vize

Državljani zemalja kojima su potrebne vize za putovanje u Srbiju, grupne vize za grupna putovanja mogu dobiti preko domaćih turističkih agencija. Za izdavanje tranzitne vize državljanima ovih zemalja potrebno je i posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju. Tranzitna viza iznosi 1.800 dinara (oko 30 €).

Obaveza stranaca da prijave boravak po dolasku u Srbiju

Organizacije, kao i pojedinici koji pružaju usluge strancima uz naplatu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužni su da nadležnom organu (Odeljenju unutrašnjih poslova u mestu boravišta stranca) prijave boravak stranca u roku od 12 časova od čina pružanja usluga, smeštaja stranca, odnosno od dolaska stranca u posetu.

Stranac koji ne koristi usluge smeštaja u napred navedenim slučajevima dužan je da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana narednog dana od dana dolaska u Srbiju, odnosno u roku od 24 časa od čina promene boravišta ili promene adrese stana.
Informacije:
Ministarstvo za inostrane poslove Srbije,
Kneza Miloša 24 - 26, 11000 Beograd;
011 3615 055, 3616 333, 3615 666, 3618 803 (Konzularno odeljenje)
faks: 011 3618 366
mfa@smip.sv.gov.
www.mfa.gov.yu
Carinski propisi
Carinski propisi Republike Srbije

Putnički promet – unošenje i iznošenje predmeta
Privremeni unos predmeta
Privremeni iznos predmeta
Unos i iznos dinara i stranog novca
NAŠI DRŽAVLJANI KOJI ŽIVE I RADE U ZEMLJI
NAŠI DRŽAVLJANI KOJI ŽIVE I RADE U INOSTRANSTVU
STRANI DRŽAVLJANI
Naši državljani koji se nalaze na radu u inostranstvu
Povlastice
Zabrane i ograničenja
Informacije

Putnički promet – unošenje i iznošenje predmeta

Carinskim zakonom propisana je obaveza putnika da prilikom prelaska carinske linije prijavi i na zahtev carinskog radnika pokaže lični prtljag i stvari koje sa sobom nosi. Carinski radnik, prema potrebi, moze izvršiti pregled stvari koje putnik sobom nosi i utvrditi da li je sva roba prijavljena.

Stvari koje putnik nije prijavio do trenutka kada ga je carinski radnik pozvao da pokaže svoj lični prtljag i stvari, smatraju se neprijavljenim.

Pod domaćim putnikom, u smislu Uredbe o carinskom postupku, smatra se naš državljanin ili strani državljanin sa prebivalištem u našoj zemlji, koji putuje na osnovu putne isprave, kao i član posade i voznog osoblja domaćeg prevoznog sredstva koje saobraća sa inostranstvom.

Pod stranim putnikom, u smislu Uredbe, smatra se strani državljanin sa prebivalištem u inostranstvu koji na osnovu putne isprave dolazi u našu zemlju na privremeni boravak (radi turizma, odmora ili sporta, iz zdravstvenih i porodicnih razloga, radi studija ili drugih poslova), strani državljanin koji prolazi preko carinskog područja Srbije, kao i clan posade i voznog osoblja stranog prevoznog sredstva koje saobraća sa inostranstvom.

U smislu Carinskog zakona carinskom robom se ne smatraju:

1.       javne isprave;

2.       pismonosne pošiljke koje ne sadrže carinsku robu;

3.       trgovačka korespondencija, poslovne knjige i robna, pravna i finansijska dokumentacija;

4.       čekovi, menice, obveznice, akcije i efektivni novac.

Putnici su oslobođeni od plaćanja carine za predmete ličnog prtljaga, predmete za lične potrebe i članova porodice, u dinarskoj protivvrednosti od 100 EVRA (ovo oslobođenje ne odnosi se na strane državljane), za knjige i publikacije naučnog i kulturnog karaktera, kao i na dokumenta, za sopstvena dela koja iz inostranstva unose naučnici, književnici i umetnici, za odlikovanja, medalje, sportske i druge trofeje koji se dobiju u inostranstvu na takmičenjima, izložbama i priredbama od međunarodnog značaja, za proizvode zemljoradnje i stočarstva dobijene sa svojih imanja u pograničnom pojasu, koje unose državljani koji žive u pograničnom pojasu.

Putnici koji dolaze iz inostranstva oslobođeni su od plaćanja carine na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja - lični prtljag.

Šta se smatra ličnim prtljagom za određenu osobu utvrduje se u svakom konkretnom slučaju, a što zavisi od godišnjeg doba, svrhe putovanja, zanimanja putnika, trajanja putovanja i slično.

Kao predmet ličnog prtljaga može se uneti i jedna šteka cigareta i jedna flaša žestokog alkoholnog pića. Takođe se može uneti i lek u prikladnoj količini za ličnu upotrebu. Za lek koji nosi sa sobom putnik nije obavezan da priloži lekarski recept.

Roba koja nije oslobođena od plaćanja carine, a predstavlja predmete za lične potrebe članova porodice, carini se na samom graničnom prelazu po skraćenom postupku. Ovaj način carinjenja predviđen je u slučaju kada ukupna vrednost robe ne prelazi 3.000 EVRA. Ukoliko je vrednost robe veća, putnik će biti upućen u redovan postupak carinjenja.

Ako se radi o robi koja putniku služi za obavljanje profesionalne delatnosti (bez obzira na njenu vrednost), ona se ne carini po skraćenom, već po redovnom postupku.

Napomena: Putnici ne smeju unositi u Srbiju opojne droge, otrove i druge opasne materije, oružje i municiju, pesticide, materijal ciji je sadržaj štetan za opšte dobro i interes Srbije i bilo koju robu koja je namenjena preprodaji (roba za komercijalne svrhe).

Privremeni unos predmeta

Domaći i strani državljani, koji dolaze na privremeni boravak u Srbiji mogu pored predmeta ličnog prtljaga, privremeno uneti i druge predmete koji su im potrebni za vreme privremenog boravka u Srbiji:

1.       lični nakit

2.       predmete od finog krzna

3.       2 fotografska aparata

4.       1 kino-kamera (do 16 mm) ili video kamera

5.       1 dvogled

6.       1 nosivi muzički instrument

7.       1 nosivi gramofon

8.       1 nosivi radio-prijemnik sa ili bez kasetofona

9.       1 nosivi magnetofon

10.   1 kasetofon

11.   1 nosiva pisaća mašina

12.   1 džepni elektronski kalkulator

13.   oprema za kampovanje (šator i slično)

14.   1 bicikl sa ili bez motora

15.   po jedan sportski rekvizit razne vrste (sportski čamac sa ili bez motora, jahta, oprema za sportski ribolov, ronilački aparat sa priborom, jedno lovačko oružje sa odgovarajućom količinom municije

16.   putničko motorno vozilo sa prikolicom ili bez nje

17.   motocikl sa prikolicom ili bez nje

18.   drumsko teretno motorno vozilo strane registracije

19.   samohodnu kamp kućicu

20.   kamp prikolicu

21.   jahtu, jedrilicu ili drugi plovni objekat

22.   1 nosivi TV prijemnik sa video rikorderom ili bez video rikordera

23.   1 nosivi personalni računar

Domaće fizičko lice navedene predmete, osim, motornog vozila i motocikla pismeno prijavljuje carinarnici, Obrascem br. 7 - Spisak stvari koje putnik privremeno unosi.

Strano fizičko lice navedene predmete prilikom uslaska u Srbiju usmeno prijavljuje carinarnici (osim lovačkog oruzja i municije koje prijavljuje pismeno).

U putnoj ispravi na strani zabeleške carinski radnik stavlja zabelešku "Privremeno uneo robu" (skraceno: "PUR"), upisuje datum ulaza i to overava potpisom.

S obzirom da se u navedenom slučaju radi o privremenom uvozu predmeta, putnik je obavezan da ih prilikom povratka u inostranstvo iznese iz zemlje. Neispunjavanje ove obaveze sankcionisano je kao prekršaj.

Pri povratku u instranstvo, putnik je dužan da prijavi iznošenje privremeno unetih predmeta po Spisku. Carinski radnik, pošto utvrdi istovetnost predmeta koje putnik iznosi s podacima iz Spiska, poništiće zabelešku "PUR" pečatom carinarnice i svojim potpisom.

Ako putnik dode u Srbiju putničkim motornim vozilom iznajmljenim u inostranstvu po sistemu "Rent-a-car" i vozilo preda ovlašcenom predstavniku (rental agentu), taj predstavnik je dužan da preuzeto vozilo prijavi carinskom organu, nadležnom prema mestu predaje vozila.

Privremeni iznos predmeta

Uredbom o privremenom izvozu i uvozu robe, data je mogućnost da domaći i strani državljani s prebivalištem u Srbiji mogu pri odlasku u inostranstvo, pored predmeta ličnog prtljaga, privremeno izvesti i predmete koji su im potrebni za vreme boravka u inostranstvu. Ovi predmeti prijavljuju se carinarnici pismeno, popunjavanjem Spiska stvari koje putnik privremeno iznosi (obrazac 5), koji po sravnjivanju podataka iz Spiska s predmetima overava carinarnica U Spisak se unose lični podaci putnika, kao i podaci o robi na osnovu kojih se može utvrditi bliža identifikacija (marka, serija, broj...).

Na ovaj način domaci državljani i strani državljani s prebivalištem u Srbiji mogu izvoziti privremeno predmete radi opravke, pod uslovom da pojedinačna vrednost predmeta nije veća od dinarske protivvrednosti 1000 EVRA. Pri povratku predmeta iz inostranstva, na vrednost izvršene opravke, dužni su da plate carinu i ostale dažbine.

Putnici ne smeju iznositi iz zemlje opojne droge, oružje i municiju, zlato u neprerađenom ili kovanom obliku i bilo koju drugu robu u količini namenjenoj preprodaji (u komercijalne svrhe).

Unos i iznos dinara i stranog novca

Slobodno je unošenje u zemlju:

efektivnog stranog novca;
platnih kartica;
čekova koji glase na stranu valutu
Slobodno je iznošenje iz zemlje platnih kartica i hartija od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima.

I NAŠI DRŽAVLjANI KOJI ŽIVE I RADE U ZEMLjI

unos deviza je neograničen
mogu izneti uvek do 2.000 EVRA ili putničke čekove do tog iznosa.
dinari se mogu izneti i uneti do iznosa od 120.000 dinara po osobi u apoenima od 1.000 ili manjim.
veća suma od 120.000 dinara može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi suma ne može biti veća od 2.000 EVRA.
platne kartice mogu slobodno unositi i iznositi.
hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznositi slobodno.

II NAŠI DRŽAVLjANI KOJI ŽIVE I RADE U INOSTRANSTVU

mogu uneti neograničeni iznos deviza.
iznos preko 2.000 EVRA dužni su da prijave radi dobijanja potvrde na osnovu koje mogu devize vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje.
uvek mogu izneti sumu do 2.000 EVRA.
mogu izneti i devize koje su podigli sa svog deviznog računa u zemlji, odnosno devizne štedne knjižice, uz potvrdu banke koja važi prilikom prvog izlaska iz zemlje.
dinari se mogu izneti do iznosa od 120.000 dinara po osobi u apoenima od 1.000 ili manjim.
suma veća od 120.000 dinara može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi suma ne može biti veća od 2.000 EVRA.
platne kartice se mogu slobodno unositi i iznositi.
hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznostiti slobodno.

III STRANI DRŽAVLJANI

koji dolaze u zemlju turistički, poslovno, u tranzitu, mogu uneti neograničenu sumu deviza.
iznos preko 2.000 EVRA prijavljuju cariniku radi dobijanja potvrde na osnovu koje mogu devize vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje.
uvek mogu izneti sumu do 2000. EVRA.
mogu izneti devize koje su podigli sa svog deviznog računa, odnosno devizne štedne knjižice u našoj zemlji, uz potvrdu banke, koja važi prilikom prvog izlaska iz zemlje.
strani državljani koji žive i rade u zemlji duže od jedne godine mogu izneti do 2.000 EVRA ili putničke čekove do te sume.
dinari se mogu unositi i iznositi do iznosa od 120.000 dinara po osobi u apoenima od 1.000 dinara ili manjim.
veća suma od 120.000 dinara može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi, suma ne može biti veća od 2.000 EVRA.
platne kartice se mogu slobodno unositi i iznositi.
hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznositi slobodno.

Naši državljani koji se nalaze na radu u inostranstvu

Domaća fizička lica, u koju kategoriju spadaju i nasi državljani na radu u inostranstvu, mogu slobodno unositi i primati iz inostranstva, odnosno iznositi i slati u inostranstvo predmete ličnog prtljaga, predmete za potrebe njihovog domaćinstva, predmete za lične potrebe članova porodice (lekovi i medicinska pomagala), predmete za potrebe obrazovanja i razonodu, rezervne delove, kao i životinje, u količinama koje nisu namenjene preprodaji kao i putničko motorno vozilo (koje ne moze biti starije od šest godina). Predmeti nasleđeni u inostranstvu mogu se slobodno unositi, a iznositi pod uslovima uzajamnosti.

Šta se smatra ličnim prtljagom za određenu osobu utvrduje se u svakom konkretnom slučaju, a sto zavisi od godišnjeg doba, svrhe putovanja, zanimanja putnika, trajanja putovanja i slično.

Kao predmet ličnog prtljaga može se uneti i jedna šteka cigareta i jedna flaša žestokog alkoholnog pića. Takođe se može uneti i lek u prikladnoj količini za ličnu upotrebu.

Domaći putnici, pored predmeta ličnog prtljaga, oslobođeni su od plaćanja carine na predmete koje unose iz instranstva do ukupne dinarske protivvrednosti od 100 EVRA.

Domaća fizička lica koja su na privremenom radu u inostranstvu provela najmanje dve godine neprekidno, odnosno koja su boravila najmanje četiri godine po bilo kom osnovu, mogu u roku od godinu dana od dana povratka iz inostranstva uvoziti predmete za potrebe domaćinstva, predmete privrednog inventara koji su im potrebni za obavljanje zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući i plovila i motorna vozila (koja nisu starija od šest godina), a koja služe korisnicima uvoza kao putničko vozilo, odnosno teretno vozilo za obavljanje delatnosti. Ova oprema i vozila se ne mogu otuditi u roku od dve godine od dana uvoza.

Nasi državljani koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine ili 24 meseca u periodu od četiri godine oslobođeni su od plaćanja carine na predmete za domaćinstvo, osim na motorna vozila, do ukupne dinarske protivvrednosti do 5.000 EVRA.

Ista lica, ukoliko se u našoj zemlji registruju da obavljaju neku delatnost imaju pravo na uvoz opreme uz oslobođenje od plaćanja carine do 500.000 EVRA dinarske protivvrednosti, osim na motorna vozila.

Povlastice

Fizička lica imaju pravo na korišćenje carinske povlastice po članu 25. Carinskog zakona za:

1.       Predmete koji služe ličnim potrebama putnika za vreme putovanja (lični prtljag);

2.       Domaći putnici pored predmeta ličnog prtljaga na predmete koje unesu iz inostranstva, ako nisu namenjeni preprodaji, do vrednosti koju propisuje Vlada;

3.       Strani državljani koji su dobili naše državljanstvo i strani državljani koji su dobili azil, odnosno odobrenje za stalno nastanjenje u Srbiji – na predmete za svoje domaćinstvo, osim na putnička motorna vozila;

4.       Naši državljani – članovi posada domaćih brodova, kao i naši državljani koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine ili najmanje 24 meseca u periodu od 4 godine – na predmete za svoje domaćinstvo kao i predmete privrednog inventara za obavljanje privredne delatnosti za koju je registrovan kod nadležnog organa, osim na motorna vozila, koje unesu ili prime iz inostranstva u roku od 1 godine od dana povratka sa rada u inostranstvu, do vrednosti koju propiše Vlada;

5.       Naši i strani državljani – na predmete koje prime iz inostranstva u pošiljkama, do vrednosti koju propiše Vlada;

6.       Naši i strani državljani – na lekove za ličnu upotrebu koje primaju iz inostranstva u pošiljkama;

7.       Naši i strani državljani stalno nastanjeni u Srbiji – na predmete nasleđene u inostranstvu;

8.       Naši državljani, preduzeća, zajednice i druge organizacije i strani državljani stalno nastanjeni u Srbiji – na odlikovanja, medalje, spomenice, sportske i druge trofeje, odnosno predmete koje dobijaju u inostranstvu na takmičenjima, izložbama i priredbama od međunarodnog značaja;

9.       Naučnici, književnici i umetnici – na sopstvena dela koja unose iz inostranstva;

10.   Članovi udruženja umetnika – na robu koja se ne proizvodi u Srbiji, a koja neposredno služi za obavljanje njihove delatnosti;

11.   Naši državljani koji žive u pograničnom pojasu – na proizvode zemljoradnje i stočarstva dobijene sa svojih imanja koja se nalaze u pograničnom pojasu susedne države, kao i na priplod i ostale proizvode dobijene od stoke koja se zbog poljskih radova, ispaša ili zimovanja nalazi na tim imanjima;

12.   Vozači motornih vozila – na gorivo i mazivo u rezervoarima koji su fabrički ugradeni u motorna vozila;

13.   Invalidi – na ortopedska i druga pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju, odnosno oštecenih telesnih organa i na rezervne delove i potrošni materijal za korišcenje tih pomagala, osim na putničke automobile, koje unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu;

14.   Invalidi I i II kategorije, kao i lica čiji stepen invaliditeta odgovara invaliditetu I i II kategorije, koji se posle sprovedene profesionalne rehabilitacije osposobe za određenu delatnost – na opremu za vršenje te delatnosti koja se ne proizvodi u Srbiji;

15.   Savez slepih i slabovidnih Srbije i Savez gluvih i nagluvih Srbije, odnosno članovi tih saveza – na specifičnu opremu, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme za potrebe slepih i slabovidnih lica, kao i za potrebe gluvih i nagluvih lica, koji se ne proizvode u Srbiji. Savez udruženja distrofičara Srbije i Savez udruženja paraplegičara Srbije, odnosno članovi tih saveza – na specifičnu opremu, uređaje i instrumente i njihove rezervne delove, i na potrošni materijal za potrebe lica obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti, koji se ne proizvode u Srbiji i građani – na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišcenje te opreme, za ličnu upotrebu, koji se ne proizvode u Srbiji.

Zabrane i ograničenja

1.       Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti robu trgovačkog karaktera.

2.       Prenošenje oružja, municije i ulovljene divljači preko granice: fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti oružje i municiju. Lovačko oružje i municiju (u odgovarajućoj kolicini) mogu privremeno uneti u Srbiju domaći i strani državljani samo kada dolaze u organizovani lov (u organizaciji Lovačkog saveza Srbije ili drugih za to ovlašćenih organizacija). Lovci - turisti ulovljenu divljac i trofeje divljači mogu izneti iz zemlje i staviti ih u promet samo ako je za tu robu izdata propratnica (za divljač), odnosno odobrenje Republičkog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom (za prepariranu divljač i njene preparirane delove) ili trofejni list (za ostale trofeje divljači). Zabranjeno je iznošenje trofeja i prepariranih delova divljači čija je vrednost izražena u poenima, prema CIC-u, veca od: za običnog jelena 248 poena, za jelena lopatara 209 poena, za virdžinijskog jelena 419 poena, za srndaća 185 poena, za divojarca i divokozu 120 poena, za muflona 242 poena, za medveda 582 poena, za divljeg vepra 142 poena, za vuka 160 poena i za divlju mačku 65 poena.

3.       Kućni ljubimci: prilikom uvoza životinja potrebno je dostaviti dokaz o zdravstvenoj ispravnosti životinje i na graničnom prelazu pribaviti dokument od nadležnog saveznog organa o obavljenoj veterinarsko-sanitarnoj kontroli.

4.       Predmeti od umetničke i kulturne vrednosti, kao i zaštićene prirodne retkosti mogu se izvoziti - iznositi samo uz pribavljenu dozvolu Republičkog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, koja se izdaje po prethodno pribavljenom mišljenju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, odnosno prirode.

5.       Radio stanice: radio stanice - amaterske, mogu se uvoziti samo uz prethodno pribavljenu dozvolu nadležnog organa (Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srbije).

6.       Predmete nasleđene u Srbiji, strana lica mogu izneti i izvesti pod uslovom reciprociteta.

7.       Motorna vozila: fizička lica (i domaća i strana) motorna vozila uvoze pod istim uslovima (do 6 godina starosti, uz plaćanje dažbina). Motorna vozila se nikada ne carine po takozvanom skraćenom postupku vec isključivo po redovnom postupku. U postupku carinjenja motornih vozila ne može se primeniti jedinstvena carinska stopa (bez obzira na njihovu vrednost) vec se ista carine po stopi navedenoj u Carinskoj tarifi. Za vozila sa stranim registarskim oznakama koja ulaze u Srbiju, nadležne sluzbe (kao Auto-moto savez) naplaćuju obavezno osiguranje.
 
Informacije:
Savezna uprava carina
Bulevar AVNOJ-a 155, 11070 Novi Beograd
011 694 823, 3115 472, 752 130
www.fcs.yu
Turistička organizacija Srbije
Turistička organizacija Srbije (TOS) osnovana je 1994. godine.

Turistička organizacija Srbije (TOS) osnovana je 1994. godine kao vladina organizacija za promociju i unapređenje turizma Republike Srbije na domaćem i inostranim turističkim tržištima u cilju afirmisanja njenih turističkih vrednosti i mogućnosti.

Delatnost TOS-a je usmerena ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrateški položaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet.

U cilju jedinstvenog sprovođenja turističke informativno-propagandne delatnosti, uključivanja turističkog prostora Srbije u evropske turističke itinerere i jačanje bilateralne saradnje u oblasti razvoja turizma, TOS je prisutan na svim većim sajmovima turizma, sarađuje sa nacionalnim turističkim organizacijama i drugim međunarodnim, regionalnim i strukovnim turističkim asocijacijama, što doprinosi ponovnom uključivanju Srbije u svetske turističke tokove.

Pored delovanja na međunarodnom planu, TOS u saradnji sa turističkim organizacijama gradova i opština i ostalim turističkim subjektima radi na unapređenju turističke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turističkim centrima, čime se stvaraju osnove za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma kao dela društveno-ekonomskog razvoja Republike.
Informacije:
Turistička organizacija Srbije
Dečanska 8a/V, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 3342 521, 3232 586, Faks: 322 1068
ntos@yubc.net  
www.serbia-tourism.org

Turistički informativni centri TOS-a u zemlji

Turistički informativni centri TOS-a i Auto-moto saveza Srbije na međunarodnim drumskim graničnim prelazima:

Madjarska:
- Bački Breg, tel. 025 809 427
- Kelebija, tel. 024 789 502
- Horgoš, tel. 024 792 427

Rumunija:
- Vatin, tel. 013 823 102
- Kaluđerovo, tel. 013 848 022

Makedonija:
- Preševo, tel. 017 666 056

Hrvatska:
- Batrovci, tel. 022 733 001
- Bezdan, tel. 025 81 969

Bosna i Hercegovina:
- Sremska Rača, tel. 022 267 832/lok. 110
- Badovinci, tel. 015 425 103
- Trbušnica, tel. 015 874 344
- Mali Zvornik, tel. 015 471

Turistički informacioni centri Turističke organizacije Srbije i JAT Airways-a u svetu

Amsterdam / Holandija
Jan Luykenstraat 12 1071 CM Amsterdam
99 31 20/662 7759, 675 1411, 671 4144
Faks: 99 31 20/673 7446

Atina / Grčka
Voucourestiou 4, 10654 Athens
99 30 1/322 8067, 322 6372, 327 6492, 322 3675, 323 6492
Faks: 99 30 1/322 6653
JAT-Athens@otenet.gr  

Berlin / Nemačka
Kurfuerstenstr. 126/II, 10785 Berlin, room 414
99 49 30/213 2003, 217 7362
Faks: 99 49 30/218 5514
jat-berlin@t-online.de

Frankfurt / Nemacka
Hochstr. 48/1, 60313 Frankfurt/M
99 49/69/20 756, 20 956
Faks: 99 49/69/284 263
jatfrankfurt@aol.com

London / Velika Britanija
7 Dering Street London W1S 1AE
99 44 207/629 2007
Faks: 99 44 207/629 6500
sales@jatlondon.com

Milano / Italija
Via Pantano 2/III
99 39 02/866 859
Faks: 99 39 02/865 271

Moskva / Ruska Federacija
Kuznjecki Most 3
99 70 95/921 2846, 928 2101
Faks: 99 70 95/292 3857

Pariz / Francuska
75008, 11 Rue Vignon
99 33 142/663 239, 663 257
Faks: 99 33 142/680 389

Tel Aviv / Izrael
23 Ben Yehuda St.
999 723 7951 349
Faks: 999 723 7951 330
jat@open-sky.co.il

Beč / Austrija
Kruger strasse 2/7, 1010 Vienna
99 431/512 3657, 512 3658, 512 3659
Faks: 99 431/512 3657 15
jat@vienna.at  

Cirih / Švajcarska
Limmata Vai 6 2/II, 8001 Zurich
99 41 1 258 8787
Faks: 99 41 1 258 8788

 

Ako niste pronašli informaciju koju ste tražili, ili imate sugestiju šta još dodati na stranicu, molimo Vas da nam pošaljete putem formulara. Hvala!

Ime i prezime:
E-mail:
Vaš predlog:
 
Share on: Post on Facebook Facebook
Twitter Twitter
  • Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
  • Verzija za štampu Verzija za štampu
  • Samo tekst Samo tekst

Tagged as:

Nema tagova za ovaj članak

Oceni članak

0

Newsletter