Polazna | Destinacije | Regije i gradovi | Istočna Srbija

Istočna Srbija

Resavska pećina

Spomenik prirode, jedno od najvećih prirodnih bogatstava Srbije nalazi se na 20 kilometara od Despotovca, u krečnjačkom brdu zvanom (Babina glava), na obali kraškog polja (Divljakovac). Otkrivena je sasvim slučajno, iako su njen ulaz godinama koristili čobani da sklone stada od nevremena. Prema predanju, pećinu je otkrio pastir tragajući za nestalim jagnjetom. Potom su stigli i prvi istraživači. ... [dalje]

Manastir Manasija

Manastir Manasija, jedno od ključnih sakralnih i kulturnih središta moravske Srbije nalazi se na kilometar udaljenosti od Despotovca, u blizini reke Resave, po kojoj nosi i drugo ime. Građena je kao mauzolej jednog od najznačajanijih srpskih vladara Stefana Lazarevića, koji je ovde napisap svoje čuveno Slovo ljubve. ... [dalje]

Despotovac

Turistička ponuda opštine Despotovac, zahvaljujući prirodnom bogatstvu i kulturno istorijskom nasleđu, je izuzetno bogata i raznolika. Prirodne lepote, kao što su brdsko-planinski predeli, raznovrsnost flore i faune i rečni tokovi, pružaju dobre uslove za razvoj rekreacionog i lovnog turizma. ... [dalje]

Petrovac na Mlavi

Etno selo Bistrica nalazi se na 10 km od Petrovca na Mlavi. Kroz selo protiče istoimena reka, na kojoj je smešteno 12 vodenica. U njima se, još uvek, na tradicionalan i prirodan način melje žito i kukuruz, a ima i starih valjavica za valjanje sukna, koje i danas beleže „na raboš“. ... [dalje]

Kučevo i okolina

Kučevo je grad smešten u oblasti zvanoj Zvižd, na prostoru severoistočne Srbije. Nalazi se na nadmorskoj visini od 164 m i u njemu živi oko 6.000 stanovnika. Kroz oblast Zvižda protiče zlatonosna reka Pek, koja odvaja prostor naslonjen na masiv Severnog Kučaja od obronaka Homoljskih planina. ... [dalje]

Žagubica

Opština Žagubica zahvata površinu od 760 km2 i u svom ataru ima 17 sela i oko 17.000 stanovnika. Oblast Homolja i Žagubice je sa svih strana ograničena planininskim vencima. Prvi sačuvani podaci o broju stanovnika u homoljskoj oblasti datiraju iz XV veka. ... [dalje]

Negotin

Negotin je najveći grad Negotinske krajine, te se na neki način i poistovećuje s njom. Centar grada čini staro jezgro sa starom i novom čaršijom, kao i gradski park. Staro jezgro krasi crkva Sv. Trojice, sagrađena u stilu neoklasicizma. ... [dalje]

back 1 2 ukupno: 17 | prikazano: 11 - 17