Polazna | Destinacije | Kultura Srbije | Arheološka nalazišta

Arheološka nalazišta

Nasleđe rimskog carstva na tlu Srbije

Da je rimsko nasleđe na tlu Srbije izuzetno bogato, govori činjenica da je na našem tlu rođeno ili živelo 17 rimskih imperatora, što čini petinu njihovog ukupnog broja. Car Konstantin, jedna od najvažnijih ličnosti za hrišćanstvo, rođen je u Nišu. Stvarani su gradovi, hramovi, građeni su putevi, koji nam danas govore o veličini i značaju Rimskog carstva. ... [dalje]

Srbija - zavičaj rimskih careva Rimski imperatori

Srbija, zemlja u kojoj je rođeno 17 rimskih imperatora, predstavlja prostor impresivnih vidljivih tragova slavne Rimske Imperije (27 p.n.e - 476 g.), čiji su vladari uzdigli svoju zavičajnu zemlju do najvišeg nivoa, kako svedoče istorijski izvori i arheološka istraživanja. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Sirmium - I do IV v.n.e.

Na južnim obroncima Fruške Gore, na levoj obali Save, nalazi se Sremska Mitrovica, sagrađena na ostacima antičkog Sirmiuma, jedne od četiri prestonice rimskog carstva. Pretpostavlja se da su ga osnovali Iliri sredinom 3. veka pre naše ere. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Caričin grad - VI i VII v.n.e.

Ostaci jednog od najvećih i najznačajnijih vizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva nalaze se 28 km od Leskovca, a 8 km severozapadno od Lebana, u podnožju planine Radan. Caričin grad je podignut u vizantijskoj provinciji Ilirik, u kojoj je rođen car Justinijan, kao njegova zadužbina Iustiniana Prima. ... [dalje]

Arheološko nalazište Medijana - IV v.n.e.

Nedaleko od Niša, nalazi se Medijana, predgrađe antičkog grada Naissusa. Prostirala se u blizini reke Nišave i termalnih izvora, na površini od preko 40 hektara. Medijana je izgrađena početkom 4. veka naše ere, u vreme Konstantina Velikog, kao rezidencija u kojoj su boravili rimski carevi prilikom posete Naissusu. Arheološka istraživanja svedoče o veličini i raskoši rezidencije u Medijani. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Ulpiana - II do VI v.n.e.

Nedaleko od manastira Gračanice nalaze se ostaci najvećeg i najznačajnijeg rimskog i ranovizantijskog naselja na Kosovu, Ulpiane. Prvi put je pominje Ptolomej sredinom 2. veka, a zna se da je u njoj 380. godine boravio car Teodosije. ... [dalje]

Viminacijum - od I do XIX v.n.e.

Nedaleko od ušća Mlave u Dunav, 12 km od Požarevca, nalaze se ostaci Viminacijuma, glavnog grada rimske provincije Gornje Mezije i legijskog logora. Veličina i značaj Viminacijuma proistekao je iz izuzetno povoljnog geografskog položaja u sistemu odbrane severnih granica Rimske imperije, spletu saobraćajnih komunikacija i trgovačkom prometu. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Diana - 100-101. g.n.e.

Na visokoj steni iznad Dunava, Karatašu, nalaze se ostaci Diane koje je jedno od najvećih i najočuvanijih rimskih utvrđenja (kastruma) na Dunavu. Izgrađeno je od kamena tesanika u vreme cara Trajana, verovatno 100-101. godine, istovremeno sa prokopavanjem kanala, kada je omogućena bezbednija plovidba Dunavom. ... [dalje]

Trajanova tabla - oko 100 g.n.e.

Trajanova tabla prvobitno je bila postavljena na 1, 5 m iznad rimskog puta pored Dunava. Na osnovu natpisa pretpostavlja se da je deo đerdapskog puta u Donjoj klisuri izgradio Trajan u okviru priprema za rat protiv Dačana, odnosno da je 100. godine završena ta poslednja, najteža deonica. ... [dalje]

Arheološko nalazište Lepenski Vir - 7000-6000. g.p.n.e

Arheološko nalazište Lepenski Vir nalazi se u Đerdapskoj klisuri, na niskoj dunavskoj terasi. To je središte jedne od najznačajnijih praistorijskih kultura. Na lokalitetu Lepenskog Vira otkriveni su ostaci sakralne arhitekture iz vremena 7000. do 6000. godina pre nove ere. Sva naselja kulture Lepenskog Vira ležala su na niskim terasama, malim i izolovanim, jer ih je po dužini presecao Dunav, dok su ih po širini zatvarale strme padine okolnih brda. ... [dalje]

ukupno: 10 | prikazano: 1 - 10