VisitSerbia - Formular za rezervaciju ture

Formular za rezervaciju ture

Trajanje ture
Od datuma:
Do datuma:
       
Broj osoba
Broj odraslih osoba:
Broj dece
(mlađih od 12 godina):
       
Da li bi želeli produženu turu (nekoliko dana više, pre ili posle odabrane ture?)
 
Lični podaci
Organizacija
Ime
Vaš email
Mobilni telefon
Zemlja
Grad
Kako ste nas našli?
Hitnost za odgovor:


   

 

Uslovi rezervacije i uplate: 

Dobićete našu ponudu/program sa cenom i opisom usluga koje su uključene u program, kao i opciju za potvrdu rezervacije i uslove plaćanja. Uobičajeno, da bi ste dobili finalnu potvrdu ture trebate da platite minimum 30% od ukupnog iznosa ako program počinje za vise od 8 nedelja, a ako program počinje za manje od 8 nedelja, onda iznos treba platiti odmah u celosti.

Ako imate neka dodatna pitanja ili zahteve, molimo Vas da nas kontaktirate ili na fax +381 21 47 24 088 ili putem e-maila incoming@magelan.rs

Magelan Corporation,  Licenca Br. OTP 253/2010 od 12.02.2010.

Član: IATA 95211126; AMADEUS QNDYU 2601; YUTA ; RDA