reka Vratna

Negotin

Negotin je najveći grad Negotinske krajine, te se na neki način i poistovećuje s njom. Centar grada čini staro jezgro sa starom i novom čaršijom, kao i gradski park. Staro jezgro krasi crkva Sv. Trojice, sagrađena u stilu neoklasicizma. ... [dalje]

Kapije reke Vratne - Rajske dveri i brana za demone

Od izvora na Velikom Grebenu, do ušča u Slatinastu reku, reka Vratna pređe nepunih dvadeset kilometara. Slicna je po dužini toka i bogatstvu vodom mnogim ... [dalje]

ukupno: 2 | prikazano: 1 - 2