praistorija Srbije

Stare civiizacije na tlu Srbije

Srbija leži na blagu od 156 arheoloških nalazišta koja svedoče o nastanku drevnih civilizacija, širenju rimske imperije i Vizantije i prožimanju raznih kultura. Lepenski vir, Vinča, Pločnik i Viminacijum neka su od najznačajnijih koja otkrivaju kako se ovde živelo hiljadama godina pre nove ere. ... [dalje]

Praistorija Srbije, nalazišta i pisma

Priča koja traje više od 40.000 godina. Prvi stanovnici Srbije birali su pećine na obroncima nižih brda, kraj rečnih dolina i skrivene od otvorenih predela. Ove primitivne ljudske zajednice brojale su 10 do 15 članova, izrađivali su oruđe i oružje od kamena i kostiju i bavili se lovom i sakupljanjem plodova. ... [dalje]

Starčevo - 5500-5000 g.p.n.e.

Arheološki lokalitet Starčevo se nalazi na levoj obali Dunava, 8 km od Pančeva, severozapadno od sela Starčeva. Zbog izuzetnog značaja otkrivenih nalaza (naročito specifične keramike slikane belom, crnom i crvenom bojom), kultura starijeg neolita na prostoru centralnog Balkana dobila je ime starčevačka kultura. Prvi nalazi javili su se još 1912. godine prilikom iskopavanja za potrebe ciglane. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Lepenski vir

Arheološko nalazište Lepenski Vir nalazi se u Đerdapskoj klisuri na niskoj dunavskoj terasi. To je središte jedne od najznačajnijih praistorijskih kultura. Na lokalitetu Lepenskog Vira otkriveni su ostaci sakralne arhitekture iz vremena 7000. do 6000. godina pre nove ere. ... [dalje]

ukupno: 4 | prikazano: 1 - 4