Novi Pazar

Fantastično otkirće - Staroslovenski hram na srpskom Tibetu!

Arheolozi Muzeja Ras u Novom Pazaru otkrili su ovaj jedinstveni lokalitet krajem oktobra istražujući tajanstvene srpske humke iz prednemanjićkog perioda. ... [dalje]

Novi Pazar

Grad istorije, kulture, vere i običaja naroda koji su tu živeli. Grad koji je građen u u orijentalnom stilu, čije su temelje udarili Turci i čije prvobitno ime je bilo tursko - Yeni Bazar. Novi Pazar sa svojim džamijama, manastirima, starinama, hamamima i hanovima je nadasve grad zanimljive prošlosti. ... [dalje]

ukupno: 2 | prikazano: 1 - 2