Homolje

Petrovac na Mlavi

Etno selo Bistrica nalazi se na 10 km od Petrovca na Mlavi. Kroz selo protiče istoimena reka, na kojoj je smešteno 12 vodenica. U njima se, još uvek, na tradicionalan i prirodan način melje žito i kukuruz, a ima i starih valjavica za valjanje sukna, koje i danas beleže „na raboš“. ... [dalje]

Kučevo i okolina

Kučevo je grad smešten u oblasti zvanoj Zvižd, na prostoru severoistočne Srbije. Nalazi se na nadmorskoj visini od 164 m i u njemu živi oko 6.000 stanovnika. Kroz oblast Zvižda protiče zlatonosna reka Pek, koja odvaja prostor naslonjen na masiv Severnog Kučaja od obronaka Homoljskih planina. ... [dalje]

Homoljske šume

Sve što nam je poznato o Mesopotamiji je zapisano na glinenim pločicama. Egipćani su svoje priče ispisali na papirusu a antička Helada i Rim su poruke potomcima ostavili na kamenu. Vizantija je značajnije zapise ostavila na pergamentu-štavljenoj koži. Civilizacija Evrope je opismenjena zahvaljujući gustim bukovim šumama. Kelti, Sloveni i Germani su pisali na brezovoj kori, bukovom listu ili daščici presvučenoj voskom koju su kod nas nazivali – voskoleska. Tragovi te bukvalne pismenosti se vide u mnogim nazivima. Englezi čitaju knjigu (buk), Rusi svoja slova nazivaju bukve a i mi prva slova učimo na listovima bukvara. Najkvalitetnije bukove šume kod nas se nalaze na Boranji i okolnim planinama Zapadne Srbije. ... [dalje]

ukupno: 3 | prikazano: 1 - 3