Caričin grad

Caričin grad

Caričin grad, arheološki lokalitet iz VI veka, udaljen je svega 30 km od Leskovca i do njega vodi put preko Radan planine. Grad je podigao veliki vizantijski car Justinijan I ( 527.-565. godine ) u to vreme jedan od najvećih i najznačajnijih vizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkana. ... [dalje]

Pusta reka

Na zapadnoj strani planine Kukavice se nalazi široka, plodna dolina. Dolinu preseca reka koja se posle obilnih kiša izlivala daleko van korita. Kažu da je jednom prilikom u nabujaloj reci smrt našlo devetoro braće. Od tada se i reka i dolina zovu Pusta reka. U međuvremenu je napravljeno veštačko jezero i više nema poplava ali ime je ostalo. Na obodu Puste reke se nalazi veliko arheološko nalazište Caričin grad. Ovaj grad je podigao car Justinijan u šestom veku. Naselje Justinijana Prima ima tri utvrđena dela; Akropolj, Srednji grad i Donji grad. Otkriveno je devet bazilika puno javnih i rezidencijalnih zgrada. ... [dalje]

Caričin grad – Justiniana Prima

Caričin grad, jedan je od najznačajnijih vizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva. Velelepni grad je u VI veku podigao moćni i mudri Justinijan Prvi i ... [dalje]

ukupno: 3 | prikazano: 1 - 3