arheološki lokalitet

Fantastično otkirće - Staroslovenski hram na srpskom Tibetu!

Arheolozi Muzeja Ras u Novom Pazaru otkrili su ovaj jedinstveni lokalitet krajem oktobra istražujući tajanstvene srpske humke iz prednemanjićkog perioda. ... [dalje]

Stare civiizacije na tlu Srbije

Srbija leži na blagu od 156 arheoloških nalazišta koja svedoče o nastanku drevnih civilizacija, širenju rimske imperije i Vizantije i prožimanju raznih kultura. Lepenski vir, Vinča, Pločnik i Viminacijum neka su od najznačajnijih koja otkrivaju kako se ovde živelo hiljadama godina pre nove ere. ... [dalje]

Vinča u užem izboru za nagradu Europa Nostre!

Neolitsko naselje Vinča - Belo Brdo nalazi se među 14 ugroženih arheoloških nalazišta i istorijskih mesta u Evropi izabranih od strane Evropa Nostre - inicijative koja se brine za očuvanje kulturnog nasleđa. ... [dalje]

Felix Romuliana

Felix Romuliana je arheološki lokalitet koji se nalazi 11 km od Zaječara, levo od puta ka Paraćinu. Lokalitet je izgrađen na mestu rođenja Gaja Galerija Valerija Maksimilijana, rimskog imperatora, i to je zapravo njegova rezidencija. Prostire se na 6,5 hektara i opasana je odbrambenim bedemima sa 20 kula. ... [dalje]

Vinča, najstarije naselje i prvo pismo

Arheološko nalazište Vinča, u blizini Beograda mesto je na kojem je pre 7500 godina nastao jedan od prvih evropskih gradova. Arheološki nalazi iz Vinče na dramatičan su način promenili naš pogled na praistorijskog čoveka. ... [dalje]

Arheološko nalazište Lepenski Vir - 7000-6000. g.p.n.e

Arheološko nalazište Lepenski Vir nalazi se u Đerdapskoj klisuri, na niskoj dunavskoj terasi. To je središte jedne od najznačajnijih praistorijskih kultura. Na lokalitetu Lepenskog Vira otkriveni su ostaci sakralne arhitekture iz vremena 7000. do 6000. godina pre nove ere. Sva naselja kulture Lepenskog Vira ležala su na niskim terasama, malim i izolovanim, jer ih je po dužini presecao Dunav, dok su ih po širini zatvarale strme padine okolnih brda. ... [dalje]

Caričin grad

Caričin grad, arheološki lokalitet iz VI veka, udaljen je svega 30 km od Leskovca i do njega vodi put preko Radan planine. Grad je podigao veliki vizantijski car Justinijan I ( 527.-565. godine ) u to vreme jedan od najvećih i najznačajnijih vizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkana. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Trajanova tabla

Trajanova tabla prvobitno je bila postavljena na 1, 5 m iznad rimskog puta pored Dunava. Na osnovu natpisa pretpostavlja se da je deo đerdapskog puta u Donjoj klisuri izgradio Trajan u okviru priprema za rat protiv Dačana, odnosno da je 100. godine završena ta poslednja, najteža deonica. ... [dalje]

ukupno: 8 | prikazano: 1 - 8