arheološka nalazišta

Kod Čačka i Pirota otkrivene praistorijske grobnice

U poslednjih mesec dana u Srbiji je otkriveno nekoliko praistorijskih grobnica. Kod Sinjca je pronađeno nekoliko grobnica ratnika iz gvozdenog doba, a u selu Jančići kod Čačka nađena je grobnica plemenskog vođe iz bronzanog doba. ... [dalje]

U godini Milanskog edikta, tek se planira obnavljanje Medijane?

120 miliona dinara predviđeno je za rekonstrukciju arheološkog nalazišta Medijana, kraj Niša. Planirano je da se početkom septembra završi sa postavljenjem zaštitne konstrukcije, a tek nakon toga sledi obeležavanje putanja za posetioce i postavljanje pratećih materijala koji su potrebni za prezentaciju nalaza. ... [dalje]

Nasleđe rimskog carstva na tlu Srbije

Da je rimsko nasleđe na tlu Srbije izuzetno bogato, govori činjenica da je na našem tlu rođeno ili živelo 17 rimskih imperatora, što čini petinu njihovog ukupnog broja. Car Konstantin, jedna od najvažnijih ličnosti za hrišćanstvo, rođen je u Nišu. Stvarani su gradovi, hramovi, građeni su putevi, koji nam danas govore o veličini i značaju Rimskog carstva. ... [dalje]

Starčevo - 5500-5000 g.p.n.e.

Arheološki lokalitet Starčevo se nalazi na levoj obali Dunava, 8 km od Pančeva, severozapadno od sela Starčeva. Zbog izuzetnog značaja otkrivenih nalaza (naročito specifične keramike slikane belom, crnom i crvenom bojom), kultura starijeg neolita na prostoru centralnog Balkana dobila je ime starčevačka kultura. Prvi nalazi javili su se još 1912. godine prilikom iskopavanja za potrebe ciglane. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Sirmium - I do IV v.n.e.

Na južnim obroncima Fruške Gore, na levoj obali Save, nalazi se Sremska Mitrovica, sagrađena na ostacima antičkog Sirmiuma, jedne od četiri prestonice rimskog carstva. Pretpostavlja se da su ga osnovali Iliri sredinom 3. veka pre naše ere. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Caričin grad - VI i VII v.n.e.

Ostaci jednog od najvećih i najznačajnijih vizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva nalaze se 28 km od Leskovca, a 8 km severozapadno od Lebana, u podnožju planine Radan. Caričin grad je podignut u vizantijskoj provinciji Ilirik, u kojoj je rođen car Justinijan, kao njegova zadužbina Iustiniana Prima. ... [dalje]

Arheološko nalazište Medijana - IV v.n.e.

Nedaleko od Niša, nalazi se Medijana, predgrađe antičkog grada Naissusa. Prostirala se u blizini reke Nišave i termalnih izvora, na površini od preko 40 hektara. Medijana je izgrađena početkom 4. veka naše ere, u vreme Konstantina Velikog, kao rezidencija u kojoj su boravili rimski carevi prilikom posete Naissusu. Arheološka istraživanja svedoče o veličini i raskoši rezidencije u Medijani. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Ulpiana - II do VI v.n.e.

Nedaleko od manastira Gračanice nalaze se ostaci najvećeg i najznačajnijeg rimskog i ranovizantijskog naselja na Kosovu, Ulpiane. Prvi put je pominje Ptolomej sredinom 2. veka, a zna se da je u njoj 380. godine boravio car Teodosije. ... [dalje]

Viminacijum - od I do XIX v.n.e.

Nedaleko od ušća Mlave u Dunav, 12 km od Požarevca, nalaze se ostaci Viminacijuma, glavnog grada rimske provincije Gornje Mezije i legijskog logora. Veličina i značaj Viminacijuma proistekao je iz izuzetno povoljnog geografskog položaja u sistemu odbrane severnih granica Rimske imperije, spletu saobraćajnih komunikacija i trgovačkom prometu. ... [dalje]

Arheološki lokalitet Diana - 100-101. g.n.e.

Na visokoj steni iznad Dunava, Karatašu, nalaze se ostaci Diane koje je jedno od najvećih i najočuvanijih rimskih utvrđenja (kastruma) na Dunavu. Izgrađeno je od kamena tesanika u vreme cara Trajana, verovatno 100-101. godine, istovremeno sa prokopavanjem kanala, kada je omogućena bezbednija plovidba Dunavom. ... [dalje]

1 2 next ukupno: 12 | prikazano: 1 - 10