Polazna | Srpski | Destinacije | Planine Srbije | Stara planina

Stara planina

Autor
Stara planina - vodopad blizu sela Temska Stara planina - vodopad blizu sela Temska

Stara planina ima fantastičnu konfiguraciju terena za vrhunske ski staze uz dugačak period zadržavanja snega na njima, a sve to na idealnoj nadmorskoj visini oko 2.000 metara. Stara planina zauzima krajnji istok naše zemlje, uokvirena je na severu Zaječarskom kotlinom, sa zapada Timokom, sa jugozapada i juga dolinom Nišave i sa istoka granicom sa Bugarskom.

Od 1997. godine, Stara planina je zaštićena kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, pa je tako nastao Park prirode sa površinom od 142.000 hektara. Takođe, ovaj park je nominovan za UNESCO-vu listu projekta Čovek i biosfera. U okviru samog parka postoje brojni prirodni rezervati i spomenici prirode. Rezervat Draganište obuhvata deo zajednica smrčevih šuma, a koji je zaštićen još 1981. godine. Zatim, Golema reka, koja obuhvat deo zajednica bukovih šuma.

Spomenik prirode Babin zub predstavlja morfološku strukturu koja je asimetrična po uzdužnoj osi. Najviši deo nalikuje platou i završava se stenovitim odsecima u dužini od 1,5 km. Na teritoriji Stare planine postoji još nekoliko zaštićenih područja i objekata, a jedan od njih je spomenik prirode Stabla sitne granice u selu Osmakovu. Stanište velikog tetreba je zaštićeno u rezervatu Bratkova strana, a stanište bora krivulja u rezervatu Tri čuke. Pored već spomenutih tetreba, od faune na Staroj planini značajne su: suri orao, beloglavi sup, uralska sova, vulharice, divlje svinje, jeleni, vukovi itd.

pisao Predrag Antonić

 

Kulturno-istorijske vrednosti Stare planine

Na području šire okoline Stare planine, otkriveni su tragovi praistorijske kulture i naselja stara preko 5.000 godina. Na ovim prostorima boravile su kulture neolita, gvozdenog doba, antike, vizantije i srednjeg veka. Takođe, ovuda je prolazio i poznati rimski put Via Militaris, koji je spajao ove krajeve sa novoosvojenom Dakijom na severu i ostatkom imperije. Očuvane vrednosti ovog kraja ogledaju se i u postojanju raznih srednjevekovnih manastira, građenih u periodu od XIV i XIX veka.

Na samoj planini postoje brojni lokaliteti sa religijskim obeležjima iz perioda ranog hrišćanstva, koja su povezana sa prenošenjem običaja i mitova. Ta obeležja su: stabla – zapisi, litijski krstovi, saborišta, lekoviti izvori itd. Kuće koje su građene od drveta i kamena imaju karakteristične doksate i lukove.

Posebna pažnja se posvećuje i starim zanatima, kao i izradi veoma koloritne narodne nošnje. Posebno je poznata izrada ćilima, a naročito pirotskog. Ovi ćilimi se odlikuju karakterističnom šarom i načinom tkanja. Takođe, ovde postoji i održava se veoma živa manufaktura pravljenja opanaka, grnčarije, proizvoda od kože, ali i spravljanja pirotskog kačkavalja itd.

Ovde treba spomenuti i smeštajne kapacitete na samoj planini i njenoj okolini, a to su: hoteli Pirot, Planinarski dom, Toma i Babin zub, kao i dva izletišta Zavojsko jezero, Temac i planinarski dom Babin zub.

pisala Mladenka Prvulović

Share on: Post on Facebook Facebook
Twitter Twitter
  • Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
  • Verzija za štampu Verzija za štampu
  • Samo tekst Samo tekst

Tagged as:

Stara Planina

Oceni članak

2.00

Newsletter