Polazna | Srpski | Destinacije | Kultura Srbije | Praistorija na tlu Srbije | Starčevo - 5500-5000 g.p.n.e.

Starčevo - 5500-5000 g.p.n.e.

Autor
Starčevo - 5500-5000 g.p.n.e. Starčevo - 5500-5000 g.p.n.e.

Arheološki lokalitet Starčevo se nalazi na levoj obali Dunava, 8 km od Pančeva, severozapadno od sela Starčeva. Zbog izuzetnog značaja otkrivenih nalaza (naročito specifične keramike slikane belom, crnom i crvenom bojom), kultura starijeg neolita na prostoru centralnog Balkana dobila je ime starčevačka kultura. Prvi nalazi javili su se još 1912. godine prilikom iskopavanja za potrebe ciglane.

Na ovom lokalitetu otkrivene su zemunice, prečnika 2-6 m, kružnog i elipsoidnog oblika, od kojih su dve sadržale peći. U samom naselju, među zemunicama je pronađeno nekoliko grobova, kao i brojni predmeti, kameno i koštano oružje i oruđe. Proučavanje specifične starčevačke keramike i njenih veza sa slikanom keramikom neolitskih kultura u Podunavlju, Grčkoj i Bliskom Istoku omogućava otkrivanje pravaca kretanja prvih nosioca neolitskih kultura u našim oblastima. Starčevačka kultura je u svojoj najmlađoj fazi, periodu starijeg neolita, bila paralelna sa vinčanskom kulturom. Najnovija istraživanja govore da je pored starčevačkog naselja iz 5000.godine p.n.e.bilo i jedno gvozdenodopsko naselje koje podrazumeva 2000.godinu p.n.e. Takođe, otkriven je i četvrti skelet koji pripada periodu iz Strčevačke kulture.

Share on: Post on Facebook Facebook
Twitter Twitter
  • Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
  • Verzija za štampu Verzija za štampu
  • Samo tekst Samo tekst

Tagged as:

arheološka nalazišta, praistorija Srbije

Oceni članak

0

Newsletter