Polazna | Srpski | Destinacije | Kultura Srbije | Konstantinov Milanski edikt, 313.

Konstantinov Milanski edikt, 313.

Autor
Konstantinov Milanski edikt, 313.

Milanski edikt je akt kojim je prekinut trovekvni progon hrišćana, vraćena im je imovina i omogućeno da javno ispovedaju svoju veru. Ovaj civilizacijski akt je doneo 313. godine car Konstantin Veliki - veliki vladar i vojskovođa, pobornik hrišćanstva.

Milanski edikt:

(2) Kada ja, Konstantin Avgust i ja, Licinije Avgust, zdravo stigosmo u Milano i kada počesmo da razmatramo o svemu onome što se ticalo interesa carstva i njegove sigurnosti i što je bilo na dobrobit države, mislili smo da od svih stvari vezanih za ovo najviše dobrobiti za mnoge ljude može da donese naša odluka o načinu slavljanja Boga.

(3) Zato smo se usaglasili i doneli odluku da svima dozvolimo da ispovedaju svoju veru, i ma koja da je nebeska sila, samo da da nama i našim podanicima mir i napredak. To je bio izvanredan i razuman način da nikome od svojim podanika ne osporavamo, bili oni hrišćani ili pripadnici druge vere, slobodu veroispovesti i na taj način će Svevišnji Bog, kome će svako od nas slobodno da se klanja, udeliti milost.

(4) Nužno je da Vaša Ekselencija zna da mi želimo da se ukinu zabranje iz prethodnih oslanica upućenih Vama, a odnose se na hrišćane i koje su u suprotnosti sa našom milošću; i  Vaša ekselencija treba da zna da smo mi odlučili da svi oni koji žele da ispovedaju hrišćansku religiju, mogu to slobodno da čine a da pri tom ne budu, ni na koji način, zlostavljani.

(5) I želeli smo da to bude svima znano da smo zasigurno omogućili potpunu versku slobodu i mogućnost da ispovedaju svoju veru.

(6) Vaša Ekselencijo, sve ono što dozvoljavamo njima, podrazumeva se da važi i za druge i svi imaju pravo da po svojoj volji izaberu kult koji će poštovati, pod uslovom da se poštuju i tuđa reliiozna ubeđenja, kako bi se doprinelo miru u carstvu.

(7) Uostalom, vezano za hrišćane, donosimo odluku da ako su bogoslužbena mesta na kojima su se okupljali, o kojima je u ukazima koji su stigli u Vaš ured već bilo reči, bila oduzeta u prošlosti od strane države ili privatnih lica, da odmah budu, bez ikakvih naknada ili bezuslovno, vraćena.

(8) Oni koji su ovu imovinu dobili na dar trebalo bi da je, što pre, vrate hrišćanima. Ako su je neki i kupili, mogu da očekuju kao znak naše dobre volje da će za to, usled našeg milosrđa, dobiti naknadu ako to samo zatraže. I sve ovo, bez oklevanja, treba da se preda hrišćanskoj zajednici.

(9) Ako je hrišćanska zajednica, sem bogoslužbenih mesta, imala i druga dobra koja su joj uzeta, naložićemo da se odmah njoj vrate. Pod uslovom da se imovina odmah vrati može se našom milošću očekivati naknada za to.

(10) U svim ovim stvarim neka se Vaša Ekselencija založi da se u korist hrišćana smesta primeni ovaj zakon čime će se doprineti javnoj bezbednosti.

(11) Osetili smo Božju milost u teškim trenucima, Bog nam pomaže u svakom trenutku ako radimo za dobrobit carstva.

(12) I neka naša blagonaklonost bude svima znana, i neka bude Vaša briga, Ekselencijo, da je objavite na svakom mestu da bi svi mogli da se uvere u to.

Pre ovog akta, značajan je bio Edikt o toleranciji koji je 311. godine doneo car Galerije. U njemu se daje oprost hrišćanima, ali akt nije zaživeo.

Donošenjem Milanskog edikta dve godine kasnije počinje dalji razvoj hrišćanstva kao religije, što je prouzrokovalo da samo nekoliko decenija kasnije (380. pod carem Teodosijem Prvim Velikim) hrišćanstvo postane i državna religija.

2013. godine se u Srbiji obeležava 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta. U Nišu, rodnom gradu Konstantina Velikog, biće organizovana centralna proslava ovog jubijela na koju vas i vodimo u posebnoj turi koja obuhvata ne samo proslavu Milanskog edikta, već vas upoznajemo i sa rimskim nasleđem Srbije - mestom gde je rođeno čak 17 rimskih careva!

Share on: Post on Facebook Facebook
Twitter Twitter
  • Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
  • Verzija za štampu Verzija za štampu
  • Samo tekst Samo tekst

Tagged as:

Nis, rimsko nasleđe, Milanski edikt

Oceni članak

5.00

Newsletter